22 November 2008

Kursus Asas Pembangunan BBMI PPM Prasekolah

Pasukan Pembantu Pengurusan Murid (PPM) Zon Sungai Balang, Muar, telah mengikuti Kursus Asas Pembangunan Bahan Bantu Mengajar Interaktif, mulai 18 hingga 21 November 2008, di PKG Parit Jawa, Muar. Kursus ini bertujuan memberi pendedahan bagi menggalakkan peserta menggunakan Inisiatif ICT dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran guru prasekolah. Kursus ini akan dilanjutkan lagi pada tahun 2009 melalui 4 fasa dalam masa cuti penggal persekolahan. Seramai 26 orang perserta telah terlibat dan fasilitator yang terlibat ialah Tuan Haji Sha'piee Ali (PTP PKG Sungai Balang) dan Encik Khalid Mohd Salleh (PTP PKG Parit Jawa). YM Raja Mohd Naguib Raja Ali, Pengerusi Zon Sungai Balang, turut serta bagi menyampaikan amanatnya dan menyampai sijil kepada peserta kursus.

25 Oktober 2008

Kursus Perakaunan dan Kewangan Kerajaan


Kursus ini berlangsung mulai 19 hingga 23 Oktober 2008 di Lisbon Hotel, Melaka. Seramai 48 orang peserta telah mengikuti kursus ini, terdiri daripada pegawai dan staf sokongan BTPN Johor dan PTP PKG Negeri Johor. Dua orang fasilitator, iaitu Encik Nasran bin Omar (Jabatan Akauantan Negara Putrajaya) dan Encik Rosdi bin Haji Abu (Ketua Program Latihan, INTAN Bukit Kiara) telah membimbing peserta.

24 Mac 2008

Penilaian Teknikal e-Bahan Sejarah Ting 4 dan 5

Penilaian ini telah dijalankan mulai 21 hingga 23 Mac 2008, di Sanctary Resort, Cherating, Kuantan Pahang. Penilaian Teknikal dijalankan sebelum e-Bahan Sejarah Tingkatan 4 dan 5 direplikasi untuk diagihkan ke semua sekolah menengah seluruh negara dalam format "Stand alone". Disamping itu terdapat dua kumpulan lain menyediakan Papan Cerita Matapelajaran Sejarah Tingkatan 1 hingga 3 dan Pemetaan Matapelajaran Bahasa Melayu Tahun 1 hingga 3.

04 Mac 2008

Pemantauan Inisiatif ICT dan Pelaksanaan Projek NILAM

Pemantauan dilaksanakan pada hari Selasa, 04 Mac 2008 di SK Seri Menanti, Muar. PTP PKG Sungai Balang, dibantu oleh PTP PKG Parit Jawa, untuk "Setup" Router Wireless (Rangkaian Tanpa Wayar) untuk melengkapkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang telah dilengkapkan dengan projektor dan skrin tayangan berbantukan komputer bimbit.

03 Mac 2008

Bengkel/Latihan Bina Modul Muzik

Bengkel/Latihan Bina Modul Muzik telah dilaksanakan pada 03 Mac 2008 oleh dua PTP PKG yang diketuai oleh Encik Khalid bin Mohd Salleh dan Encik Yahya bin Seikh Salleh. Bengkel diadakan di PKG Sungai Balang, Muar. Bengkel/Latihan ini adalah keperluan bagi guru-guru muzik mencipta skor lengkap dengan menggunakan perisian notasi muzik dan memilih lagu serta corak irama dan kesesuaiannya dengan alat perkusi.

29 Februari 2008

Mesyuarat Permuafakatan Bersama Pegawai Pelajaran Daerah Muar

Mesyuarat diadakan pada hari Jumaat, 29 Februari 2008, di Pejabat Pelajaran Daerah Muar, mulai jam 10.30 pagi. Fokus mesyuarat adalah memastikan semua laporan pemantauan yang telah dijalankan oleh PKG perlu disahkan oleh PPD untuk diambil tindakan oleh sekolah-sekolah.

Mesyuarat Pembangunan PKG Johor Kali Pertama 2008

Mesyuarat diadalah di PKG Tongkang Pechah, d/a SK Bandar, Batu Pahat. Antara lain fokus mesyuarat ialah mengenai pembelanjaan penyelenggaraan PKG dalam aspek peralatan ICT dan bangunan. Aspek penyelenggaran ICT berfokus kepada komputer (PC) untuk pentadbiran PKG berbangunan sementara.

27 Februari 2008

Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Aktiviti PKG Kali Ke-2

Mesyuarat telah diadakan pada hari Rabu, 27 Februari 2008, di Bilik Mesyuarat Pusat Kegiatan Guru Parit Jawa, Muar. Fokus mesyuarat ialah memastikan dokumen pemantauan, khidmat bantu/nasihat dan pelaporan.

25 Februari 2008

Khidmat Bantu PSS SK Tanjung Tohor

Khidmat Bantu PSS telah dijalankan pada hari Isnin, 25.02.2008, mulai jam 08.40 pagi hingga jam 10.00 pagi. Antara khidmat yang diberikan ialah penyediaan Fail Kuasa PSS, Penyediaan Carta Organisasi, Pelaksanaan Program Membina Tabiah Membaca (NILAM) dan Susunatur Buku. Masa "Free" Guru Perpustakaan dan Media dimanafaatkan sebaik mungkin memandangkan sekolah ini adalah Sekolah Kurang Murid.

23 Februari 2008

Lawatan Kerja Ke PSS Cemerlang

Lawatan kerja ini telah dijalankan pada hari Sabtu, 23 Februari 2008 di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan King George V, Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. Lawatan ini bertujuan untuk berkongsi pengalaman pengurusan dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah bagi memenuhi keperluan kepada peningkatan pencapaian akademik sekolah. Peserta lawatan terdiri daripada dua wakil sekolah dan seorang Pegawai Teknologi Pendidikan setiap Pusat Kegiatan Guru (PKG). Lawatan ini diketua oleh Puan Kamariah binti Mohd Rawi, Guru Besar, SK Parit Setongkat, Muar bersama Encik Mohd Arshad bin Haron, PTP PKG Muar merangkap Ketua PKG Daerah Muar.

19 Februari 2008

Pemantauan PSS, Program Membaca dan Inisiatif ICT SK Tanjung Tohor

Sungai Pulai, Seri Menanti, Muar - 18 Februari 2008, pemantauan telah dijalankan di Sekolah Kebangsaan Tanjung Tohor (SKM) mulai jam 10.20 pagi hingga 12.30 tengahari. Khdimat bantu yang diberi dari segi pengurusan dan perkhidmatan PSS, Penyediaan data nilam dan penandaan buku catatan murid serta uji kelajuan capaian SchoolNet.

11 Februari 2008

Majlis Penyampaian Sumbangan Kecemerlangan UPSR dan PMR 2007 DUN Sg Balang

Majlis diadakan di Dewan SK Orangkaya Ali pada hari Isnin, 11 Februari 2008 mulai jam 03.00 petang. Majlis disempurnakan oleh YB Dr Robiah binti Dato' Haji Kosai, EXCO Pembangunan Keluarga, Wanita dan Masyarakat Negeri Johor, merangkap ADUN Sungai Balang.

01 Februari 2008

Pemantauan dan Khidmat Bantu SK Parit Pechah

01 Februari 2008, jam 10.15 pagi hingga 11.35 pagi, pemantauan dan khidmat bantu telah dilaksanakan di SK Parit Pechah. Tugasan yang dilaksanakan ialah Ujian Capaian Talian SchoolNet, Pinging, Pusat Sumber Sekolah, Penempatan semula bilik media dan Aplikasi Inisiatif ICT.

31 Januari 2008

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aktiviti PKG 1/2008

Mesyuarat ini telah diadakan pada hari Khamis, 31 Januari 2008, di Bilik Mesyuarat SK Parit Nawi, Muar, mulai jam 02.00 petang. Agenda yang difokuskan dalam mesyuarat ini ialah Program Membaca (NILAM), Inisiatif ICT, Pusat Sumber Sekolah, Calon Anugerah ICT, Bahan Bacaan Tambahan 2007, Talian "SchoolNet", dan Aplikasi Rekod Penggunaan Pusat Akses "On-Line". Perancangan Tahun 2008 berfokuskan kepada tiga sasaran iaitu Guru Perpustakaan dan Media, Guru Penyelaras Bestari dan Juruteknik Komputer FT17 serta pelaksanaan aktiviti berpusatkan guru dan murid di sekolah ahli. Tahniah dan terima kasih atas kerjasama pentadbir sekolah ahli untuk tahun 2007.

28 Januari 2008

Pemantauan dan Khidmat Bantu SK Parit Bulat dan SK Parit Nawi

Pemantauan dan khidmat bantu ini telah dijalankan di SK Parit Bulat, Muar dan SK Parit Nawi, pada hari Isnin, 28 Januari 2008. Pemantauan dijalankan berdasarkan instrument pemantauan PKG kepada sekolah Versi 1.0 terbitan Sektor PER, BTP. Pemantauan difokuskan kepada ICT dan Aplikasi, Program Membaca (NILAM) dan Ujian Kelajuan Capaian Talian SchoolNet. "Speed Line for SchoolNet" telah diberikan kepada anggota sekolah supaya dilaksanakan dalam tempoh satu bulan bagi mendapatkan data untuk dimajukan kepada GITN mengenai tahap kelajuan talian yang disediakan. Khidmat bantu bagi penambaikan pengurusan dan penggunaan PSS, Inisiatif ICT dan Program Membaca (NILAM) telah dicadangkan untuk mencapai status yang lebih baik.

26 Januari 2008

Majlis Penyerahan Bantuan Kementerian Pelajaran Malaysia

Majlis telah diadakan di Dewan Informasi, SMK Pekan Baru, Muar, pada hari Sabtu, 26 Januari 2008, mulai jam 09.15 pagi hingga 12.15 tengahari. Majlis telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Saudara Razali bin Ibrahim, Ahli Parlimen Muar. Sebanyak 51 buah sekolah rendah dan menengah di dalam kawasan parlimen Muar telah menghadiri majlis ini. Turut hadir Encik Shahrom (Wakil Pengarah JPNJ) dan Encik Mahmud bin Sarlan (Wakil PPD Muar). Turut hadir Penghulu, Ketua-ketua Kampung di sekitar Sungai Balang, ibu bapa murid terlibat, Pengetua, Guru Besar dan murid yang menerima bantuan.

22 Januari 2008

Mesyuarat Pengurusan BTPN-PKG Johor Kali 1/2008

BTPN Johor, Skudai, Johor Bahru - 21 dan 22 Januari 2008. Beberapa aktiviti telah dilaksanakan, iaitu Perhimpunan Bulanan, Mesyuarat Pengurusan BTPN dan PKG Johor Kali Pertama Tahun 2008, Verifikasi Pusat Akses Sekolah (PuAS) Fasa 1, 2 dan 3, Agihan Tapak Portal dan Agihan Bahan daripada PSP (Banner dan Senarai Bahan Buku), Media (CDRI Prasekolah dan Sekolah Menengah) dan Bekalan Pejabat yang telah dipohon oleh PKG.

17 Januari 2008

Mesyuarat Pengurusan PKG Kali Ke 3/2008

Mesyuarat ini diadakan pada hari Khamis, 17 Januari 2008, mulai jam 08.30 pagi. Agenda mensyuarat berfokus kepada dapatan Mesyuarat Penyelarasan Latihan BTPN-PKG 2008 di PKG Ayer Hitam, Batu Pahat, pada 16 Januari 2008. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 10.25 pagi.

16 Januari 2008

Mesyuarat Penyelarasan Latihan BTPN-PKG Johor Kali 1/2008

Mesyuarat ini diadakan pada 16 Januari 2008, di PKG Ayer Hitam, Batu Pahat. Semua Penghulu PKG Daerah diminta melaporkan aktiviti yang telah dijalankan di daerah masing-masing, sementara semua PKG Johor diminta menyediakan Cadangan Bengkel di PKG Tahun 2008. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Encik Yusma @ Abdul Mubin bin Yusof, PP Unit Pengurusan Sumber Manusia. Antara lain agenda mesyuarat ialah Laporan Unit PSM (Pengerusi), Laporan Unit PKG (Encik Azizan bin A Razak), Laporan PKG Daerah, Prosedur Kerja Pelaksanaan Bengkel di PKG (Puan Helen Song Yok Chin) dan Takwin dan Perancangan Tahun 2008 BTPN Johor (Pengerusi).

15 Januari 2008

Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Aktiviti PKG Daerah Muar 1/2008

Mesyuarat ini diadakan pada 15 Januari 2008 di PKG Parit Bunga, Muar, mulai jam 08.30 pagi. Semua PTP PKG daerah Muar dikehendaki hadir. Antara lain agenda mesyuarat adalah Laporan Aktiviti Anjuran Bersama PKG Dengan PPD, Laporan Aktiviti Setiap PKG, Penyelarasan Aktiviti PKG Daerah, Program Khidmat Bantu PSS Cemerlang Daerah dan Penyelarasan Bidang Tugas Jawatankuasa Kerja Aktiviti PKG Daerah Muar 2008. Mesyuarat dipengerusikan oleh Encik Mohd Arshad bin Haron dan ditangguhkan pada jam 02.00 petang.

14 Januari 2008

Mesyuarat Pengurusan PKG Kali Ke 2/2008

Mesyuarat ini diadakan pada hari Isnin, 14 Januari 2008, mulai jam 09.00 pagi di Bilik Perpustakaan PKG. Antara lain, dua agenda penting mesyuarat adalah membentangkan Prosedur Kerja dan Tugasan Staf Tahun 2008 dan membentangkan Kertas Cadangan Pelaksanaan Bengkel/Latihan PKG Tahun 2008. Hal-hal lain termasuk Pengurusan Kemaskini Sistem Aplikasi yang disediakan oleh BTP (Sistem Pemantauan Perjawatan, Sistem Pemantauan Projek - PAk dan Sistem Pengurusan Latihan - Kompetensi), BTPN Johor (Sistem Maklumat Asas Teknologi Pendidikan - SMATpen) dan PKG Sungai Balang (Sistem Tugasan Harian, Sistem Kehadiran Peserta Bengkel/Latihan, Sistem Pengurusan Aset Kerajaan dan Sistem Maklumat Bahan Buku).

01 Januari 2008

Mesyuarat Pengurusan PKG Kali Ke 1/2008

Sungai Balang, Muar - 01 Januari, mesyuarat di atas telah diadakan pada jam 10.00 pagi di bilik perpustakaan PKG Sungai Balang, Muar. Antara lain agenda mesyuarat adalah seperti berikut, iaitu Pendokumentasian Pelaporan 2007, Perincian Aktiviti Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Tahun 2008, Perancangan Aktiviti 2008 mengikut 4 fungsi SKT PKG. Mesyuarat dijalankan dua fasa iaitu fasa 1 jam 10.00 pagi hingga 11.50 pagi dan fasa 2 jam 03.00 petang hingga 04.30 petang. Perincian aktiviti SKT perlu dibuat bagi membolehkan keterlibatan ketiga-tiga staf PKG dalam melaksanakan setiap aktiviti di PKG.