22 November 2008

Kursus Asas Pembangunan BBMI PPM Prasekolah

Pasukan Pembantu Pengurusan Murid (PPM) Zon Sungai Balang, Muar, telah mengikuti Kursus Asas Pembangunan Bahan Bantu Mengajar Interaktif, mulai 18 hingga 21 November 2008, di PKG Parit Jawa, Muar. Kursus ini bertujuan memberi pendedahan bagi menggalakkan peserta menggunakan Inisiatif ICT dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran guru prasekolah. Kursus ini akan dilanjutkan lagi pada tahun 2009 melalui 4 fasa dalam masa cuti penggal persekolahan. Seramai 26 orang perserta telah terlibat dan fasilitator yang terlibat ialah Tuan Haji Sha'piee Ali (PTP PKG Sungai Balang) dan Encik Khalid Mohd Salleh (PTP PKG Parit Jawa). YM Raja Mohd Naguib Raja Ali, Pengerusi Zon Sungai Balang, turut serta bagi menyampaikan amanatnya dan menyampai sijil kepada peserta kursus.