24 Mac 2008

Penilaian Teknikal e-Bahan Sejarah Ting 4 dan 5

Penilaian ini telah dijalankan mulai 21 hingga 23 Mac 2008, di Sanctary Resort, Cherating, Kuantan Pahang. Penilaian Teknikal dijalankan sebelum e-Bahan Sejarah Tingkatan 4 dan 5 direplikasi untuk diagihkan ke semua sekolah menengah seluruh negara dalam format "Stand alone". Disamping itu terdapat dua kumpulan lain menyediakan Papan Cerita Matapelajaran Sejarah Tingkatan 1 hingga 3 dan Pemetaan Matapelajaran Bahasa Melayu Tahun 1 hingga 3.

04 Mac 2008

Pemantauan Inisiatif ICT dan Pelaksanaan Projek NILAM

Pemantauan dilaksanakan pada hari Selasa, 04 Mac 2008 di SK Seri Menanti, Muar. PTP PKG Sungai Balang, dibantu oleh PTP PKG Parit Jawa, untuk "Setup" Router Wireless (Rangkaian Tanpa Wayar) untuk melengkapkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang telah dilengkapkan dengan projektor dan skrin tayangan berbantukan komputer bimbit.

03 Mac 2008

Bengkel/Latihan Bina Modul Muzik

Bengkel/Latihan Bina Modul Muzik telah dilaksanakan pada 03 Mac 2008 oleh dua PTP PKG yang diketuai oleh Encik Khalid bin Mohd Salleh dan Encik Yahya bin Seikh Salleh. Bengkel diadakan di PKG Sungai Balang, Muar. Bengkel/Latihan ini adalah keperluan bagi guru-guru muzik mencipta skor lengkap dengan menggunakan perisian notasi muzik dan memilih lagu serta corak irama dan kesesuaiannya dengan alat perkusi.