30 September 2013

PROGRAM KEM MEMBACA 1 MALAYSIA (KM1M) DAN KEMPEN READ 2013

Program Kem Membaca 1 Malaysia (KM1M) dan Kempen READ: "One Nation Reading Together" merupakan program membaca serentak terbesar di Malaysia yang melibatkan murid-murid sekolah rendah dan menengah di seluruh negara.  Kedua-dua program ini merupakan perkongsian pintar antara Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Scholastic Malaysia.
Sekolah-sekolah yang berminat menyertai program ini dikehendaki mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran secara atas talian (online) dibuka pada 23 September 2013 sehingga 25 Oktober 2013 di laman web seperti berikut:

19 September 2013

KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL DI SEKOLAH

Kajian ini hendaklah diisi oleh guru dan murid.


1. KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL DI SEKOLAH: 

  (Soal Selidik Guru) 
https://docs.google.com/forms/d/1_bPIAzmB9f1T84cuvRu-LF-BkRhLVDelTLMtw0iAswY/viewform 

2. KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL DI SEKOLAH: 
  (Soal Selidik Murid) 
https://docs.google.com/forms/d/1lG04TCNrWb3I8j7kAwam1iOYG8nExfHP4GrzBF68SWY/viewform