25 Oktober 2008

Kursus Perakaunan dan Kewangan Kerajaan


Kursus ini berlangsung mulai 19 hingga 23 Oktober 2008 di Lisbon Hotel, Melaka. Seramai 48 orang peserta telah mengikuti kursus ini, terdiri daripada pegawai dan staf sokongan BTPN Johor dan PTP PKG Negeri Johor. Dua orang fasilitator, iaitu Encik Nasran bin Omar (Jabatan Akauantan Negara Putrajaya) dan Encik Rosdi bin Haji Abu (Ketua Program Latihan, INTAN Bukit Kiara) telah membimbing peserta.