30 Disember 2011

SKT PKG 2012

Rujuk Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2011. Rujuk perenggan 30(b), Lampiran A1(e), (f), (g), (h) dan seterusnya ..., Lampiran C dan Lampiran C1.

Sesiapa yang berminat untuk dapat dokumen ini format *.docx, sila hubungi melalui email di atas.

29 Disember 2011

Pemeriksaan Pelupusan Aset Alih ICT di PKG

PKG Sungai Balang, Muar, 29 Disember 2011 - Pemeriksaan dijalankan mulai jam 10.00 pagi. Pegawai yang terlibat ialah Encik Mohd Firdaus bin Mad Shah (Pegawai Maklumat, JPN Johor), Encik Yusma@Abdul Mubin bin Yusof, Encik Asha'ari bin Omar (Penolong Pengarah BTPN Johor) dan Puan Nilam binti Tahir (Pegawai Stor BTPN Johor). Fokus pemeriksaan kepada aset ICT.

Khidmat Kepakaran Penyediaan LAN di SK Kg Raja

SK Kampong Raja, Pagoh, 29 Disember 2011 - Dihadiri oleh Cik Siti Salwa binti Ahmad, Juruteknik PKG Sungai Balang. Aktiviti ini diketuai oleh Encik Abdul Rashid bin Abdul Wahab, PTP1 PKG Lenga. Dua kumpulan tenaga kerja bagi perkhidmatan ini, iaitu penyediaan rangkaian setempat(LAN) ke pejabat pentadbiran dan penyenggaraan pencegahan (PM).

28 Disember 2011

Lawatan Tapak Penyediaan LAN SMK Pekan Baru

SMK Pekan Baru, Muar, 28 Disember 2011 - Khidmat kepakaran penyediaan LAN di bilik operasi peperiksaan. Punca rangkaian melalui "router" di Makmal Komputer. Kempen galakkan membaca telah bermula bagi persediaan awal persekolahan 2012.

26 Disember 2011

Mesyuarat Penandaan Kertas SPM - Pend. Islam

PKG Sungai Balang, Muar, 26.12.2011 - Mulai 26 hingga 30 Disember 2011, proses penandaan dan kompilasi dilangsungkan. Pegawai yang bertugas ialah Puan Norazilawati binti Husin, Pegawai Teknologi Pendidikan 2 PKG.

23 Disember 2011

Mesyuarat Penyelarasan Majlis Untaian Kasih Rimbunan Budi

PKG Parit Bunga, Ledang, 23 Disember 2011 - Penyelarasan aturcara majlis dan penyediaan bahan multimedia. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Encik Mohd Arshad bin Haron, PTP1 PKG Parit Bunga, Ledang. Majlis sempena persaraan Tuan Haji Jaafar bin Mamat, akan diadakan pada 28 Disember 2011, mulai jam 08.00 malam di Hotel Muar Traders, Jalan Petrie, Muar.

22 Disember 2011

Taklimat dan Pelaksanaan Opsyen SBPA BTPN Johor

BTPN Johor, Skudai, 22 Disember 2011 - Semua Pegawai dan Staf PKG Johor telah diberikan taklimat tersebut oleh KPP BTPN Johor. Proses pelaksanaan opsyen bagi Saraan Baru Perkhidmatan Awam (SBPA) dan opsyen persaraan paksa 60 tahun telah dijalankan kepada 4 kumpulan gred iaitu Gred DGA32, Gred DGA29, Gred N17 dan Gred FT17.

21 Disember 2011

Mesyuarat JK Penyelarasan Aktiviti PKG Daerah Bil. 12 Tahun 2011

PKG Bukit Gambir, Ledang, 21 Disember 2011 - Kehadiran semua PTP PKG dan wakil Pembantu Tadbir PKG Daerah Muar dan Ledang. Antara agenda yang dibincangkan ialah majlis persaraan Tuan Haji Jaafar bin Mamat, PTP1 PKG Bukit Gambir pada 28 Disember 2011, pembentangan kertas cadangan program pemilihan Tokoh NILAM Tahun 2012. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Haji Sha'piee bin Ali, Wakil Pengurusan PKG Daerah Muar.

19 Disember 2011

Mesyuarat Penandaan Kertas SPM - Matematik

PKG Sungai Balang, Muar, 19 hingga 21 Disember 2011 - Mesyuarat berlangsung mulai jam 08.00 pagi hingga 04.30 petang.

Pemantauan Pelaksanaan Dasar MBMMBI

SMK Pekan Baru, Muar, 19 Disember 2011 - Pemantauan ini dijalankan oleh Encik Rani bin Abdul Rahman (Pegawai BTP) dan Encik Husin bin Kamiju (Pegawai BTPN Johor). Pemantauan ini dilaksanakan berdasarkan surat KPM.TKPPM/DPP/2/3D (3), bertarikh pada 03 Ogos 2011.

Khidmat Kepakaran Penyenggaraan Pencegahan (PM)

SMK(A) Maahad, Muar, 19 dan 20 Disember 2011 - Perkhidmatan ini dijalankan atas keperluan pihak sekolah, bagi memastikan semua komputer di Makmal Komputer sekolah ini dapat digunakan untuk proses pembelajaran dan pengajaran menjelang persekolahan pada 04 Januari 2012. Perkhidmatan ini diketua oleh PTP1 PKG Bakri dan dibantu oleh PTP1 PKG Parit Jawa serta JTK PKG dan JTK Sekolah Ahli PKG Sungai Balang dan Parit Jawa.

16 Disember 2011

Pemantauan Projek Penggantian Peralatan ICT Makmal Komputer

SK Parit No 5, Muar, 16 Disember 2011 - Penghantaran perabut dan perkakasan telah disempurnakan pada 15 Disember 2011. Pemasangan perkakasan ICT belum dilaksanakan. Pihak syarikat menghantar tidak mengikut waktu bekerja menyebab pemantauan oleh pihak sekolah tidak dapat dilaksanakan dengan teliti.

15 Disember 2011

Khidmat Kepakaran Diagnostik LAN dan PM Komputer

SK Parit Bakar Tengah, Muar, 15 Disember 2011 - Perkhidmatan kepakaran diagnostik rangkaian setempat dan melaksanakan penyenggaraan pencegahan PC Makmal Komputer dan pentadbiran.

14 Disember 2011

Pemasangan Talian 1 BestariNet

Tahniah kepada sekolah berkenaan: SK Jalan Yusof, SK Pekan Baharu, SK Orangkaya Ali, SJKC Hau Lim Sungai Balang dan SMK Pekan Baru. Pihak vendor akan memasang peralatan berkaitan di sekolah tuan/puan.

Khidmat Kepakaran Penyediaan LAN SK Seri Menanti

SK Seri Menanti, Muar, 14 Disember 2011 - Bengkel ini bertujuan untuk menguji dan mengkonfigurasi sistem rangkaian setempat (LAN) sedia ada bagi memastikan rangkaian ini dapat digunakan dengan optimum dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Bengkel ini dihadiri oleh PTP1 dan Juruteknik Komputer PKG Parit Jawa dan PKG Sungai Balang, Muar, serta empat orang Juruteknik sekolah ahli PKG Sungai Balang, Muar.

13 Disember 2011

Antara Selenggara dan Senggara ...

Takrif Selenggara - menyelenggarakan 1. mengu­rus dan mengerjakan, mengelolakan, meng-usahakan: ladang yg luas diselengga­rakan mengikut pengetahuan sains; 2. menjalan-kan, melaksanakan (rancangan, perintah, dll); 3. mem-bela, memelihara, menjaga, merawat; 4. mengatur, mengurus (peraduan, pameran, dll); selenggaraan 1. peliharaan; 2. hasil drpd menyelenggarakan (mengusahakan, me­nge-lo­la­kan, dll); penyelenggaraan 1. perbuatan menyeleng­garakan sesuatu, pelaksanaan, pengelolaan: cara-cara ~ pemerintahan; 2. pemeliharaan, pengawasan; penyelenggara 1. pemelihara, penjaga: ~ kebun; 2. orang yg menyelenggarakan (meng-usahakan dll) sesuatu: ~ upacara.

Takrif Senggara - menyenggara membuat kerja-kerja supaya (sesuatu) berada dlm keadaan baik: ~ adalah penting bagi memastikan kenderaan berada dlm keadaan baik. menyenggarakan me­lakukan kerja-kerja pembaikan atau mengekalkan keadaan baik (mesin, bangunan dsb). penyenggaraan perbuatan (cara, hal dsb) menyenggara atau menyenggarakan sesuatu: ~ ba­ngunan. penyenggara orang yg me­nyenggara atau menyenggarakan se­suatu.

Antara Penyelarasan dan Pengurusan

penyelarasan (kata nama)
Bersinonim dengan pemadanan, penyesuaian, penyamaan;
Takrif -
perihal (tindakan, kerja) menyelaraskan, penyesuaian: ~ kerja;

pengurusan (kata nama)
Bersinonim dengan pengendalian, pengelolaan, pentadbiran, penyusunan, pelaksanaan, pemerintahan, penyeliaan, pengaturan, pelicinan, pemberesan, pemeliharaan, penjagaan, pengawasan;
Takrif -
perihal (kerja dsb) mengurus sesuatu, perihal mengurus (syarikat, badan perniagaan, dll): pentadbiran dan ~;

Khidmat Kepakaran Penyediaan LAN SK Sg Abong

SK Sungai Abong, Muar, 13 Disember 2011 - Bengkel ini bertujuan untuk menguji dan mengkonfigurasi sistem rangkaian setempat (LAN) sedia ada bagi memastikan rangkaian ini dapat digunakan dengan optimum dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Bengkel ini dihadiri oleh PTP1 dan Juruteknik Komputer PKG Parit Setongkat, PKG Parit Jawa dan PKG Sungai Balang, Muar.

12 Disember 2011

ABM dan Takwim 2012

PKG Sungai Balang, Muar, 12 Disember 2011 - Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus PKG Sungai Balang, Muar, Tahun 2012 (OS21000 = RM4,769.40, OS27000 = RM1,000.00 dan OS29000 = RM13,436.00) dan Takwim PKG 2012.

08 Disember 2011

Pemantauan Pemasangan Perisian Makmal Bahasa MBMMBI

PKG Sungai Balang, Muar, 08 Disember 2011 - Pemantauan dijalankan kepada 4 buah sekolah iaitu SMK Pekan Baru, SK Orangkaya Ali, SK Parit Nawi dan SK Jalan Yusof. Berdasarkan dapatan perisian telah dipasang hanya untuk satu atau dua komputer sahaja (tidak mematuhi garis panduan pemasangan (Instalasi)/spesifikasi). CD perisian dihantar kemudian melalui pos, selepas pemasangan melalui "pen-drive" dilaksanakan.

07 Disember 2011

Mesyuarat Penandaan Kertas SPM - Pend. Islam

PKG Sungai Balang, Muar, 7 hingga 9 Disember - Mesyurat Penandaan Kertas SPM bagi Pendidikan Islam.

06 Disember 2011

Mesyuarat Pengurusan BTPN-PKG Bil. 4 Tahun 2011

BTPN Johor, Skudai, 06 hingga 08 Disember 2011 - Mesyuarat ini dihadiri oleh Puan Norazilawati binti Husin, PTP2 PKG Sungai Balang, Muar.