23 Januari 2013

MESYUARAT JKPA PKG DAERAH BIL.1/2013

Mesyuarat JKPA PKG Daerah Bil.1/2013 ini diadakan di PKG Parit Parit Bunga. Mesyuarat bermula jam 08.30 pagi.  Kehadiran semua PTP dan wakil Pembantu Tadbir dan Juruteknik Komputer PKG.

17 Januari 2013

MESYUARAT PENYELARASAN PROGRAM DAN AKTIVITI PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN BTPN-PKG BIL 1/2013 DAN BENGKEL PERMURNIAN INSTRUMEN NILAM 2013

Mesyuarat Penyelarasan Program Dan Aktiviti Pengurusan Sumber Pendidikan BTPN-PKG Bil 1/2013 Dan Bengkel Pemurnian Instrumen Nilam 2013 ini diadakan di PKG Kluang Timur. Mesyuarat ini dihadiri oleh Puan Norazilawati binti Husin, PTP PKG Sungai Balang, Muar.

15 Januari 2013

BENGKEL VERIFIKASI DATA INISIATIF ICT SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR

Bengkel Verifikasi Data Inisiatif ICT Sekolah-Sekolah Negeri Johor ini diadakan di Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor mulai 14, 15 dan 16 JANUARI 2013. Bengkel ini dihadiri oleh Cik Siti Salwa binti Ahmad Juruteknik Komputer PKG Sungai Balang, Muar.

10 Januari 2013

Bengkel Penyelarasan Dan Penyediaan SKT PKG Tahun 2013

Bengkel ini diadakan di PKG Parit Bunga dan dihadiri oleh Puan Norazilawati binti Husin, PTP PKG Sungai Balang, Muar bersama Puan Nor Azizah binti Saim PTPO PKG Sungai Balang, Muar.

04 Januari 2013

Pemantauan Awal Persekolahan 2013 Dan PSS Cemerlang - SMK Pekan Baru

Pemantauan dijalankan di SMK Pekan Baru bagi status kemudahan peralatan ICT di Makmal Bahasa, Pusat Akses, Capaian Internet Dan Pusat Sumber Cemarlang. Pemantauan dijalankan oleh Puan Norazilawati binti Husin, PTP PKG Sungai Balang, Muar bersama En Arshad bin Haron, PTP PKG Parit Bunga dan Cik Siti Salwa binti Ahmad, Juruteknik Komputer PKG.

03 Januari 2013

Pemantauan Awal Persekolahan 2013 - SJKC Hau Lim

Pemantauan dijalankan di SJKC Hau Lim bagi status kemudahan Pusat Sumber Sekolah serta peralatan ICT  dan Capaian Internet.Pemantauan dijalankan oleh Puan Norazilawati binti Husin, PTP PKG Sungai Balang, Muar bersama Cik Siti Salwa binti Ahmad, Juruteknik Komputer PKG.

Pemantauan Awal Persekolahan 2013 - SK Pekan Baharu

Pemantauan dijalankan di SK Pekan Baharu bagi status kemudahan Pusat Sumber Sekolah serta peralatan ICT di Makmal Komputer, Pusat Akses dan Capaian Internet. Pemantauan dijalankan oleh Puan Norazilawati binti Husin, PTP PKG Sungai Balang, Muar bersama Cik Siti Salwa binti Ahmad, Juruteknik Komputer PKG.

02 Januari 2013

Pemantauan Awal Persekolahan 2013 - SK Parit Pechah

Pemantauan dijalankan di SK Parit Pechah bagi status kemudahan Pusat Sumber Sekolah serta peralatan ICT di Makmal Komputer, Pusat Akses dan Capaian Internet. Pemantauan dijalankan oleh Puan Norazilawati binti Husin, PTP PKG Sungai Balang, Muar bersama Cik Siti Salwa binti Ahmad, Juruteknik Komputer PKG.

Pemantauan Awal Persekolahan 2013 - SK SERI MENANTI

Pemantauan dijalankan di SK Seri Menanti bagi status kemudahan Pusat Sumber Sekolah serta peralatan ICT di Makmal Komputer, Pusat Akses dan Capaian Internet. Pemantauan dijalankan oleh Puan Norazilawati binti Husin, PTP PKG Sungai Balang, Muar bersama Cik Siti Salwa binti Ahmad, Juruteknik Komputer PKG.